Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie pn. "Termomodernizacja Domu Seniora w Ossowicach" współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie posiada walor edukacyjny i pokaże pacjentom i pracownikom ośrodka w jaki sposób funkcjonują nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 575 999,89 PLN
Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 535 800,00 PLN

Inwestycja zrealizowana w budynku byłej szkoły adaptowanym na Dom Seniora w miejscowości Ossowice, woj. Łódzkie, powiat rawski.

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace:
 1. Wymiana okien zewnętrznych na PCV
 2. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe
 3. Docieplenie ścian zewnętrznych
 4. Docieplenie dachu od wewnątrz pianką poliuretanową
 5. Docieplenie podłóg styropianem
 6. Wykonanie instalacji gazowej na potrzeby kotłowni
 7. Wykonanie kotłowni gazowej na gaz LPG wyposażonej w pełną automatykę czasowo-pogodową
 8. W istniejącej części budynku wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
 9. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u.


Zadanie pn.” Budowa oczyszczalni ścieków oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu w Domu Seniora w Ossowicach" współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie polega na wybudowaniu systemu odprowadzania czy też unieszkodliwiania ścieków komunalno – bytowych oraz wód opadowych.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 240 067,04 PLN
Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 223 000,00 PLN

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace:
 1. Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem sieci kanalizacji od budynku
 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu


Zadanie pn.” Zagospodarowanie terenów zielonych przy Domu Seniora w Ossowicach" współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 301 100,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 67 800,00 PLN

Celem realizacji zadania jest utworzenie parku służącego pensjonariuszom Domu Seniora w Ossowicach jako miejsce do spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, czy też spotkań towarzyskich. Zaprojektowany układ ścieżek i zieleni ma podkreślić walory krajobrazowe terenu (widok na stawy). Szerokość ścieżek pozwoli na korzystanie z parku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim samodzielnie lub przy pomocy drugiej osoby. Planowana zieleń ma odizolować teren od strony drogi gruntowej (strona wschodnia), oraz przed sąsiadami (posesje znajdujące się od strony południowo – wschodniej i od strony południowo – zachodniej

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl